شهرک صنعتی شمس آباد

کیلومتر 35اتوبان تهران-قم

مهندسی فروش و طراحی :09191143480

خدمات سنگ و پشتیبانی:09123168168

 

مدرنترین دستگاه های سی ان سی سنگ ، چوب و فلزات نرم

  در ماشین سازی تارا

تماس با ما

تهران

کیلومتر 35 اتوبان تهران-قم  شهرک صنعتی شمس آباد

 مهندسی فروش و طراحی :09191143480

خدمات سنگ و پشتیبانی:09123168168